WWF War Zone (Game Boy)

WWF War Zone (Game Boy)

0 available, 1 wanted, 4 collection
 

WWF WrestleMania 2000 (Game Boy)

1 available, 0 wanted, 0 collection
X (Game Boy)

X (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 1 collection
 

X-Men (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

X-Terminator (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Xenon 2 (Game Boy)

0 available, 1 wanted, 1 collection
 

Yakuman (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 1 collection
 

Yogi Bear in Yogi Bear's Goldrush (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
Yoshi (Game Boy)

Yoshi (Game Boy)

4 available, 5 wanted, 11 collection
 

Yoshi -- Manual Only (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 1 collection
 

Yoshi no Tamago (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
Yoshi's Cookie (Game Boy)

Yoshi's Cookie (Game Boy)

5 available, 1 wanted, 12 collection
 

Yoshi's Cookie -- Box Only (Game Boy)

0 available, 1 wanted, 0 collection
 

Yoshi's Cookie -- Manual Only (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
Yu-Gi-Oh!: Duel Monsters (Game Boy)

Yu-Gi-Oh!: Duel Monsters (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 1 collection
 

Yuu Yuu Hakusho Dai-San-Tama (Game Boy)

0 available, 1 wanted, 1 collection
Zelda no Densetsu: Yume o Miru Shima (Game Boy)

Zelda no Densetsu: Yume o Miru Shima (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Zen Nihon Pro Wrestling (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
Zen: Intergalactic Ninja (Game Boy)

Zen: Intergalactic Ninja (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 1 collection
 

Zoids (Game Boy)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Zool: Ninja of the Nth Dimension (Game Boy)

0 available, 3 wanted, 0 collection
Zoop (Game Boy)

Zoop (Game Boy)

1 available, 0 wanted, 3 collection