Platform:
Kid Niki (Nintendo Entertainment System)

Kid Niki (Nintendo Entertainment System)

5 available, 6 wanted, 15 collection
 

Chou Aniki (NEC PC Engine CD)

0 available, 1 wanted, 4 collection
 

Chou Aniki: Seinaru Protein Densetsu (PlayStation 2)

0 available, 2 wanted, 0 collection
 

Cho Aniki Bakuretsu Ranto Hen (Super Famicom)

1 available, 1 wanted, 1 collection
Cho Aniki: Otoko no Tamafuda (Bandai WonderSwan)

Cho Aniki: Otoko no Tamafuda (Bandai WonderSwan)

1 available, 0 wanted, 1 collection
 

InuYasha Kagomeno Sengoku Niki (Bandai WonderSwan Color)

0 available, 0 wanted, 2 collection
 

Akazukin Cha Cha (Super Famicom)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Marugoto Akazukin Cha Cha CD-ROM for Macintosh (Macintosh)

0 available, 0 wanted, 1 collection
 

Akazukin Cha Cha: Osawagase! Panic Race (NEC PC-FX)

0 available, 1 wanted, 0 collection
 

Kid Niki -- Manual Only (Nintendo Entertainment System)

0 available, 0 wanted, 0 collection