Platform:
Kuru Kuru Kururin (Game Boy Advance)

Kuru Kuru Kururin (Game Boy Advance)

0 available, 6 wanted, 1 collection
 

Kururin Paradise (Game Boy Advance)

0 available, 3 wanted, 1 collection
 

Kururin Squash! (GameCube)

1 available, 1 wanted, 2 collection
Mark of Kri, The (PlayStation 2)

The Mark of Kri (PlayStation 2)

12 available, 0 wanted, 27 collection
 

Kururin Pa! (PlayStation)

0 available, 0 wanted, 0 collection
Gurumin: A Monstrous Adventure (PlayStation Portable)

Gurumin: A Monstrous Adventure (PlayStation Portable)

3 available, 11 wanted, 18 collection
Shingata Kururin (Saturn)

Shingata Kururin (Saturn)

0 available, 1 wanted, 0 collection
 

Shingata Kururin Pa! (PlayStation)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Mahjong Kuru Jidai: Ko Gal Hokagohen (3DO)

0 available, 1 wanted, 0 collection
 

Nontan to Issho! Kuru-Kuru Puzzle (Super Famicom)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Akachan wa Doko Kara Kuru no (Nintendo DS)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

The Mark of Kri -- Prima Strategy Guide (guide)

0 available, 2 wanted, 0 collection
 

The Mark of Kri -- Manual Only (PlayStation 2)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Gurumin: A Monstrous Adventure -- Japan Import (PC)

0 available, 0 wanted, 0 collection
 

Gurumin: A Monstrous Adventure (PC)

0 available, 0 wanted, 1 collection